Laatste Loodjes

Een uitdagende finale... een kijkje achter de schermen.

 

In de aanloop naar de start van ons bijzondere evenement wordt de druk op bestuur en onze 100 andere vrijwilligers steeds groter. Naast de aanzwellende emailstroom die ons dagelijks bereikt, zijn er veel zaken te regelen.

Zo is er bijvoorbeeld al een start gemaakt met het uitzetten van het terrein van het basecamp, vinden er pers-interviews plaats, wordt intern afstemming gezocht met de vrijwilligers, worden bestellingen geplaatst, contracten getekend, sponsorpakketten verstuurd, systemen getest, transporten gepland… u begrijpt het al; we zijn gewoon druk.

 

Alles met de bedoeling om ons tot de puntjes voor te bereiden, waarbij we niet terug kunnen vallen op een verleden als referentie. Alles gebeurt immers voor de eerste keer, en moet ook nog in één keer goed. Voorwaar, daar ligt onze uitdaging! We hopen dat u het ons vergeeft als we af en toe eens een steekje laten vallen. Velen van ons draaien een job naast een job en daar zitten grenzen aan.

 

Nu de uitvoeringsfase definitief is aangebroken zullen we vooral als bestuur de lijnen helder en duidelijk neerzetten en handhaven. Iedereen is gebaat bij duidelijkheid, ook al is het antwoord dat u krijgt niet altijd het gewenste dat u had willen horen. Dat geldt voor onze deelnemers/inschrijvers, onze vrijwilligers, maar ook derden/bezoekers of belangstellenden.  Er zijn grenzen aan wat kan of mag of financieel haalbaar is.  Het is onze taak hier op toe te zien. We rekenen hierbij op uw begrip en medewerking. Het is de enige manier om een dergelijk groot evenement in de hand te houden.

De komende uitvoeringsweken zal de communicatielijn een beperkter en bondiger karakter via bijvoorbeeld onze website en Facebook. Dit zal naar verwachting echter uitvoerig gecompenseerd worden door de diverse media die ons evenement in de spotlights zullen zetten.

 

Eén ding weten we nu al zeker: het wordt een prachtige herdenking en viering, Operatie Market Garden in 2014. Stories to remember worden misschien voor de laatste keer verteld door veteranen. In ons educatieprogramma draaien ruim 2000 leerlingen mee. Mensen van naam en faam hebben zich verbonden door hun medewerking. Gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en vele anderen dragen elk op een eigen manier hun steentje bij. Dit alles opdat we nooit vergeten! (Lest we forget!)

 

Bestuur Stichting Operatie Market Garden 2014, 2 september 2014.

Henk Boons en René de Ridder

 

Onderstaande Foto's zijn genomen op 2 september tijdens een beijeenkomst van vrijwilligers.

Lokatie: Stichting Industrieel Erfgoed Meierij NCB-Laan 52 Veghel.

 

 

03-09-2014 | Nieuws | 506