Militariabeurs op het Basecamp

Wilt u graag hieraan deelnemen met uw product? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden?

Wilt u graag hieraan deelnemen met uw product? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden?

Download hier het regelement

Download hier het inschrijfformulier(militariabeurs)

 

ATTENTIE!

                           VOORWAARDEN MILITAIRIABEURS OMG2014

 

  • De verkopers worden geacht bij de verkoop van militaria zich te houden aan de Nederlandse wetgeving voor wat betreft het verhandelen van wapens, het dragen van militair uniform en het gebruik van alcohol op voor publiek toegankelijke plaatsen.
  • De Korpschef van politie verleent geen toestemming tot de verhandelen van Wapens en munitie vallende onder de Categorie I, II, III en IV Wet Wapens en munitie.
  • De Korpschef verleent geen toestemming tot het voorhanden hebben van de onder art. 18 Regeling Wapens en Munitie genoemde wapens op de militairia beurs.
  • Op grond van artikel 137e onder lid 1 onder 2 Wetboek van Strafrecht is het verboden voor verkopers om voorwerpen met een swastika teken en Nazi propaganda zichtbaar ten toon te stellen.
  • Voor verkopers en bezoekers is het niet toegestaan om Duitse uniformering of enige vorm van Bundeswehr unifomering te dragen. Deze bepaling geld niet voor exucutieve leden van de Bundeswehr die uit hoofde van hun functie de herdenkingen rondom Market Garden bezoeken.
  • Elke andere vorm van moderne objecten of Nazi propaganda is verboden. (Souvenirs in elke vorm, T-Chirts, Mugs, audio/Video en DVD Opnames)
  • Verkoop van goederen is slechts toegestaan vanuit een ordelijke marktkraam.

 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen via: militariabeurs@omg2014.nl

 11-06-2014 | WieZijnWij | 447