comité braks

Ir. G.J.M. Braks, voormalig vooraanstaand politicus,

- Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

- Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw

- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

03-11-2013 | Comite | 387