comité van ede

- Dhr. A.G. van Ede, Luitenant-Generaal der Mariniers
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens inspecteur der Veteranen
03-04-2013 | Comite | 234